چاپ افست چیست و چطور کار می‌کند؟

چاپ افست چیست و چطور کار می‌کند؟

چاپ افست چیست و چطور کار می‌کند؟

چاپ افست که گاهی از آن با نام لیتوگرافی افست هم یاد می‌شود، یک روش چاپ مدرن و بسیار رایج است که در آن تصاویر و کلمات توسط چند صفحه یا سیلندر

استوانه‌ای فلزی و لاستیکی روی کاغذ نقش می‌بندند. این روش، روشی بسیار کارآمد است که تقریباً همیشه با استفاده از کامپیوتر هدایت و انجام می‌شود. از این رو ما

در این مطلب از وب سایت مجتمع چاپ و بسته بندی رسام به توضیح موارد زیر می‌پردازیم:

  • چاپ افست چیست؟
  • مبانی دستگاه چاپ
  • سازوکار افست چگونه است
  • طیف رنگ در چاپ افست
  • چاپ و کاغذ

وجه تسمیه‌ی چاپ افست و دلیل اطلاق عنوان افست این است که مواد چاپی در این روش، مستقیماً با صفحه کاغذ یا سایر بسترهای چاپ، تماس پیدا نمی‌کنند

بلکه ابتدا روی یک سیلندر فلزی و سپس روی یک سیلندر پلاستیکی پخش شده و درنهایت روی صفحه کاغذ پدیدار می‌شوند. جوهر مورد استفاده در این نوع چاپ، به

شکل مساوی از یک منبع درونی، توزیع می‌شود و با استفاده از سیستم مدیریت کامپیوتری، به‌طور خودکار، رنگ‌های مختلف را به نواحی مختلف تخصیص می‌دهد.

ادامه مطلب